Sag

m-20180319114513

600.000 tons / år Benzinhydrogeneringsprojekt

m-20180319114658

1 million ton / år Diesel Hydrogenation Reforming Unit

m-20180319115128

100.000 ton / år Hydrogenation Reforming Unit

m-20180319115311

100.0000 ton / år Hydrogenation Reforming Unit

m-20180319015918

1,2 millioner tons / år Aromatics Separation Unit

m-20180319020005

140.000 ton / år let kulbrinteovn

m-20180319020236

1,8 millioner tons / år Benzin Selektiv Hydrogeneringsenhed

m-20180319020343

3,5 millioner tons / år Tungt asfaltrenoveringsprojekt

m-20180319020756

1,2 mio. Tons / år Hydrogeneret olieraffineringsprojekt Heterogent afvoksning

m-20180319021017

80.000 ton / år Ethylbenzen - Styrenhed

m-20180319021238

Diesel Hydrogenation Reforming Unit

m-20180319021416

20000Nm3 / H Hydrogenenhed

m-20180319021602

500.000 ton / år Benzin Selektiv Hydrodesulfurization Unit

m-20180319021647

500.000 ton / år Benzin Selektiv Hydrodesulfurization Unit

m-20180319021814

Methanolhydrogenenhed

m-20180319021938

Methanol Cracking Hydrogen Unit